"ORMANCILIK POLİTİKALARI VE ORMAN KÖYLÜLERİNİN DURUMU" YAYIMLANDI  
25.10.2017
326
Yazı Boyutu: A- A+
29-30 Aralık 2016 tarihlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediye’sinin katkılarıyla Bodrum’da yapılan “Türkiye’de Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları, Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri Çalıştayı” konularının ve sonuç bildirgesinin de yer aldığı, “ORMANCILIK POLİTİKALARI VE ORMAN KÖYLÜLERİNİN DURUMU” adlı kitap yayımlandı.

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula ve Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş tarafından hazırlanan ve CHP, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Başkanlığı’nca yayımlanan kitapta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, CHP Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Edirne Milletvekili ve Tarım, Orman, Köyişleri Komisyon Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un çalıştayda yapmış oldukları açış konuşmaları yer aldı.

Kitapta ayrıca, “Dünyada yaşanan tüm toplumsal dönüşümler gibi, orman toplum ilişkilerinde de önemli değişiklikler gerçekleşmektedir. Ormanlar artık küresel iklim değişiminin önemli etmenlerinden biridir. Yaşanan doğal felaketlerin önemli bir kısmında ormansızlaşmanın etkisi var. Bu nedenle ormanların korunması için ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ormanları korumaya yasaların yetmeyeceği, ancak bilinçli bir toplumla bu korumanın sağlanabileceği bilinmektedir.

Türkiye’de orman, mera vb. doğal kaynaklara zarar verecek çalışmalara son yıllarda “yatırım” adı altında izin verilmesi, doğal varlıklarımızın geleceğini tehdit etmektedir. Ne yazık ki, korumadan çok kullanmaya-tüketmeye odaklı bir siyasi iktidar, Türkiye’yi yönetmektedir. Bu iktidarın uygulamaları kırsal alanda yaşayanların ormanla bağını gün geçtikçe koparırken, kentte yaşayanların, ormanla sağlıklı bağlar kurmasını da engelliyor.

Ormanlar ve ormancılıkla ilgili sorunların çözümü ve hem kırsal, hem de kentsel toplulukların ormanla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz “TÜRKİYE’DE ORMANCILIK POLİTİKALARININ TOPLUMSAL YANSIMALARI - ORMAN KÖYLÜLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÇALIŞTAYI”nda bilimcileri, sivil toplum örgütlerini ve farklı toplum kesimlerini bir araya getirmeye özen gösterdik. Bu çalıştay için Cumhuriyet Halk Partisi ile Tarım Orman-İş Sendikası’nın birlikte yürüttüğü üç aylık bir hazırlık aşaması geçirdik. Hazırlık aşamasında son derece demokratik ve eleştirel bir tartışma süreci yaşadık. Bir siyasal parti ile bir emek örgütünün bu birlikteliği ve oluşturulan verimli çalışma tarzı tüm tarafları hoşnut etmiştir. Bundan dolayı, bundan sonraki çalışmalarımızda da aynı yöntemi geliştirmeye çalışacağız.

Bu çalıştaya katkı yapan başta bilimciler olmak üzere, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Çalıştay boyunca yapılan tespit ve alınan kararların takipçisi olacağımızı bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

CHPnet

SİTELERİ